انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 17
پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

پول شویی و راهکارهای مبارزه با آن

نویسنده: عبدالحمید خسروی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.135.553.fa
برگشت به اصل مطلب