انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- نشانی و تلفن ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشانی: تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، پژوهشکده اقتصاد، طبقه دوم، اتاق ۳۱۶، دبیرخانه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران.

تلفن: ۸۲۸۸۳۹۲۳ ۸۸۵۷۹۹۸۵

فکس: ۸۸۰۰۸۵۷۱

پست الکترونیک:    ieaoiieaoi.ir   ؛    ieaoi۱۳۸۱gmail.com 

مسئول دبیرخانه انجمن: فاطمه جباری

ارتباط با فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی: سایت www.mieaoi.ir
مدیر اجرایی فصلنامه: فاطمه جباری
پست الکترونیک دفتر فصلنامه: journalmieaoigmail.com
پست الکترونیک مسئول فصلنامه: fjabbari۰۰۷gmail.com

تلفن: ۸۲۸۸۳۹۲۳

ارتباط با فصلنامه اقتصاد اسلامی: سایت http://magazines.iict.ac.ir/index.aspx?siteid=۵&siteid=۵&pageid=۲۹۵

آدرس پست الکترونیک مسئول فصلنامه: آقای حسین غفورزاده: hghafoorzadehyahoo.com

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.85.11.fa
برگشت به اصل مطلب