انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- فصلنامه علمی سیاست‌های مالی و اقتصادی
نشریه وزارت اقتصاد مشترک با انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/16 | 
جهت ارتباط با فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی روی لینک زیر کلیک نمایید:

سایت: https://https://qjfep.ir//

پست الکترونیک فصلنامه: qjerp.mefagmail.com
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.285.883.fa
برگشت به اصل مطلب