انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت "اقتصاد و جامعه"
اولین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت اقتصاد و جامعه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/11/11 | 
اولین نشست از  سلسله ‌‌نشست‌های تخصصی با محوریت «اقتصاد و جامعه» با عنوان «پتانسیل رشد در قالب اقتصاد چرخشی» و سخنرانی دکتر لطفعلی عاقلی، عضو هیأت مدیره انجمن و دبیری دکتر امیرحسین مزیّنی، نایب رییس انجمن توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران در روز شنبه،  مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ با حضور اساتید، دانشجویان و علاقمندان به صورت بر خط برگزار گردید.
نشست مذکور در ساعت ۱۳ با خوش آمدگویی دبیر علمی نشست‌ها دکتر امیرحسین مزینی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و نایب رییس محترم انجمن آغاز گردید. ایشان به بیان اهمیت برگزاری این نشست‌ها اشاره نمودند و موضوع سخنرانی را یکی از حوزه‌های مورد تاکید در چند دهه اخیر در ادبیات اقتصادی دانستند.
سپس سخنران نشست دکتر لطفعلی عاقلی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو محترم هیات مدیره انجمن ابتدا به بیان تعاریف مختلف اقتصاد چرخشی (دایره‌ای) و نقش آن در رشد اقتصادی اشاره نمودند. ایشان مطرح کردند اقتصاد چرخشی یا دوار (CE) یک مفهوم اقتصادی رایج در میان سیاستگذاران و مدافعین تجارت است. بیش از ۱۱۴ تعریف از اقتصاد چرخشی تاکنون ارائه شده است. اقتصاد چرخشی معطوف به جریان فیزیکی مواد و انرژی در سیستم‌های تولید - مصرف است. چون ادبیات موجود اقتصاد چرخشی بر معیارها، ابزارها و محاسبات مرتبط در زمینه اقتصاد چرخشی تمرکز دارند، مفروضات اساسی در مورد ارزش‌ها، ساختارهای اجتماعی، فرهنگ‌ها و پتانسیل پارادایمی اقتصاد چرخشی ناشناخته و مغفول مانده است.
سپس امکان سنجش اقتصاد چرخشی مورد بحث قرار گرفت و در نهایت کاربردهای آن برای اقتصاد ایران مطرح گردید. در این راستا ایشان اظهار داشتند که اقتصاد چرخشی قابلیت اجرا در صنعت نساجی، صنعت ساختمان، صنعت خودروسازی، صنعت لجستیک، صنعت مبلمان، صنایع تبدیلی کشاورزی، صنعت نفت و گاز و صنعت انرژی‌های تجدیدپذیر و پسماندهای شهری را دارد. علاوه بر این، پتانسیل رشد در قالب اقتصاد چرخشی به مراتب بیشتر از پتانسیل رشد در قالب اقتصاد متعارف است.
در انتهای جلسه سوالاتی در خصوص مطالب ارائه شده توسط دبیر علمی و شرکت کنندگان در نشست مطرح گردید.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.281.877.fa
برگشت به اصل مطلب