انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
برگزاری همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/9/20 | 

دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با عنوان "اقتصاد اسلامی: بازبینی دیدگاه‌ها"، توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و با همکاری این انجمن و دانشگاه مفید در ۳ نشست تخصصی، برگزار می‌گردد. محورهای همایش به شرح زیر است:
 • هستی و چیستی دانش اقتصاد اسلامی
 • فایده‌مندی، اثربخشی و ارزشمندی نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی
 • قابلیت اجرای نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی
 • ساختارهای علمی، ساختار نظریه علمی و دانش اقتصاد اسلامی
 • ضعف‌های نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی
 • روش شناسی علمی و روش ارایه نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های اقتصاد اسلامی
 • روش‌ها و بایسته‌های اصلاح و تقویت نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌ها در دانش اقتصاد اسلامی
 • جایگزین‌های نظریه‌ها، ایده‌ها و دیدگاه‌های ارایه شده به نام اقتصاد اسلامی
 • تقاضای اجرایی برای اقتصاد اسلامی
 • علت‌ها و آثار تنوع دیدگاه‌ها در زمینه اقتصاد اسلامی
 • علت‌ها و عوامل کاهش گرایش‌ها به اقتصاد اسلامی
مقالات برگزیده در مجله انجمن، فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی منتشر خواهد شد.  برای دریافت پوستر و برنامه همایش، اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.278.874.fa.html
برگشت به اصل مطلب