انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 35
فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/25 | 
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی منتشر کرد:
شماره سی و پنجم، فصلنامه تابستان ۱۴۰۰

برای دریافت مقالات این فصل، اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.273.868.fa
برگشت به اصل مطلب