انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 213
صورتجلسه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/20 | 
بسمه‌تعالی
جلسه بیست و یکم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۱۳ در تاریخ ۰۵/۱۶/ ۱۴۰۰در ساعت ۱۷:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
 
  1. همکاری انجمن با پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در برگزاری "دوازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی" به تأیید اعضا رسید.
  2. بحث و بررسی درخصوص همکاری انجمن با پژوهشگاه علوم انسانی، در برگزاری همایش "بازشناسی چالش‌های رشد اقتصادی در ایران" مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.
  3. نامه دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
  4. رتبه مجله علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی در سال ۱۳۹۹ مورد بررسی قرار گرفت؛ و اعضای محترم هیأت مدیره از سردبیر مجله، جناب آقای دکتر میثم موسائی و مدیر داخلی مجله، سرکار خانم فاطمه جباری قدردانی کردند.
  5. نامه انجمن ترویج علم درخصوص معرفی نامزد ۲۲امین دوره جایزه آن جشنواره مطرح و مقرر شد جهت نظرسنجی از اعضای محترم انجمن، نامه‌ای تهیه و به اعضا ارسال گردد؛ و تصمیم نهایی درخصوص معرفی افراد پیشنهادی، توسط هیأت مدیره انجمن صورت ‌پذیرد.
  6.  یک تقاضای عضویت پیوسته و یک تقاضای عضویت دانشجویی مورد بررسی و پذیرش واقع شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.270.864.fa
برگشت به اصل مطلب