انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 34
فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/23 | 
نشریه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی منتشر کرد:
شماره سی و چهارم، فصلنامه بهار ۱۴۰۰

برای دریافت مقالات این فصل، اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.267.863.fa
برگشت به اصل مطلب