انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 208
صورت جلسه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/24 | 
بسمه‌تعالی
جلسه شانزدهم هیأت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۲۰۸ در تاریخ ۱۲/۱۶/ ۱۳۹۹در ساعت ۱۶:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:

 
  1. مفاد تفاهم‌نامه فی‌مابین انجمن و دانشگاه تبریز، مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و انعقاد تفاهم‌نامه مذکور به تصویب اعضای هیأت مدیره رسید.
  2. دو تقاضای عضویت پیوسته و رزومه ارسالی، مورد بررسی قرار گرفت، و باتوجه به اساسنامه و مستندات ارسالی مورد قبول واقع نشد.
  3. دو تقاضای عضویت دانشجویی پس از طرح و بررسی در جلسه هیات مدیره، مورد موافقت قرار گرفت.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.261.857.fa
برگشت به اصل مطلب