انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی
یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/20 | 
برای دریافت گزارش برگزاری یازدهمین همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی با موضوع "چهل سال عملکرد اقتصاد ایران و اقتصاد اسلامی" اینجا را کلیک نمایید.

 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.243.847.fa
برگشت به اصل مطلب