انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
فصلنامه علمی اقتصاد و بانکداری اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/9/9 | 
نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی منتشر کرد:
شماره سی و دوم، فصلنامه پاییز ۱۳۹۹

برای دریافت مقالات این فصل، اینجا را کلیک نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.227.839.fa
برگشت به اصل مطلب