انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 198
صورتجلسات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/27 | 
بسمه‌تعالی
جلسه ششم هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران (دوره ششم)
جلسه شماره ۱۹۸ در تاریخ ۰۲/۲۰/ ۱۳۹۹ در ساعت ۱۶:۰۰ تشکیل و موارد زیر به تصویب اعضا هیأت مدیره رسید:
  1. با گرفتن طرح‌های پژوهشی کاربردی توسط اعضای انجمن و سایر اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها از طریق انجمن موافقت شد.
  2. سهم بالاسری طرح‌ها ۱۰درصد تعیین و مصوب شد با اختیار رئیس انجمن ۳+ درصد یا ۳- درصد قابل تغییر باشد.
  3. مقرر شد برای تشویق اعضا به انجام طرح‌های پژوهشی کاربردی مقالات مستخرج از آنها با اولویت در مجلات انجمن منتشر شود؛ و در صورت درخواست مجریان طرح ساعات همکاری با انجمن صادر گردد تا بتوانند از امتیاز آن بهره‌مند شوند.
  4. دو تقاضای عضویت پیوسته در انجمن مورد بررسی قرار گرفت که باتوجه به اساسنامه انجمن و مستندات یک درخواست مورد پذیرش قرار گرفت و یک درخواست در صورت ارسال مدارک مورد نیاز مورد پذیرش قرار میگیرد.
  5. سه تقاضای عضویت دانشجویی مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به اساسنامه انجمن و مستندات دو درخواست مورد موافقت قرار گرفت و یک درخواست رد شد.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.197.804.fa
برگشت به اصل مطلب