انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره2
بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه‌های تولیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/17 | 
بررسی اهمیت منافع اجتماعی در اهداف بنگاه‌های تولیدی (رویکرد انتقادی به هدف حداکثر کردن سود)
نویسندگان: زهرا نصراللهی، حسنعلی دانش، میثم حمیدی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.159.759.fa
برگشت به اصل مطلب