انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره2
احکام، مجازات و آثار دنیوی و اخروی فرار و اجتناب از مالیات زکات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/7/17 | 
احکام، مجازات و آثار دنیوی و اخروی فرار و اجتناب از مالیات زکات
نویسندگان: مجتبی باقری‌تودشکی، محمدمهدی باقری،‌ و محمدرضا رضایی
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.159.758.fa
برگشت به اصل مطلب