انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- 120
اهم موارد مطرح در جلسه اول هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1392/4/19 | 
بسمه تعالی
اهم موارد مطرح در جلسه اول هیأت مدیره دوره چهارم انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران - جلسه 120
 تاریخ: 12/03/1392                                ساعت شروع: 18 - ساعت پایان: 20
  1. با توجه به آرا و نظرات هیأت مدیره دوره جدید کابینه هیأت مدیره به شرح ذیل انتخاب شد: 
  • جناب آقای دکتر میثم موسایی به عنوان رئیس انجمن؛
  • حجت الاسلام جناب آقای دکتر سید عباس موسویان به عنوان نائب رئیس انجمن؛
  • جناب آقای دکتر حسین حشمتی مولایی به عنوان خزانه‌دار؛
  • جناب آقای دکتر مرتضی عزتی به عنوان عضو هیأت مدیره؛
  • جناب آقای دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه به عنوان عضو هیأت مدیره انجمن.
2. مقرر شد شماره 16 رقمی برای حساب بانکی انجمن تهیه گردد.
3. مقرر شد اعضای هیأت مدیره تحقیقات لازم برای ترویج اقتصاد اسلامی و اهداف انجمن انجام داده و آن را در جلسه بعدی ارائه نماید.
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.154.742.fa
برگشت به اصل مطلب