انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره1
بررسی فقهی کم فروشی در معاملات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/12/5 | 
بررسی فقهی کم فروشی در معاملات
نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد و حسین کاویار
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.152.736.fa
برگشت به اصل مطلب