انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 33
صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی و پوشش ریسک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/8 | 
صکوک سلف؛ ابزاری مناسب برای تامین مالی و پوشش ریسک
نویسنده: دکتر سعید فراهانی فرد
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.151.483.fa
برگشت به اصل مطلب