انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 33
اصول حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/8 | 
اصول حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران
نویسندگان: دکتر علی سعیدی و ابوذر سروش
برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.151.481.fa
برگشت به اصل مطلب