انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

طراحی مدل علمی بر اساس مبانی و پارادایم های اقتصاد اسلامی

نویسنده: علی رضا پورفرج

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.150.646.fa
برگشت به اصل مطلب