انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 32
تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف

نویسندگان: محمد مهدی عسگری و حمید رضا اسمعیلی گیوی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.150.644.fa.html
برگشت به اصل مطلب