انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 30
بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

بررسی امکان طراحی اوراق مناسب عملیات شبه بازار باز

نویسنده: محسن نودهی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.148.634.fa
برگشت به اصل مطلب