انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 30
امکان اجرای تدریجی شریعت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

امکان اجرای تدریجی شریعت (بررسی موردی در ادبیات اقتصاد اسلامی)

نویسنده: محمدرضا یوسفی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.148.632.fa.html
برگشت به اصل مطلب