انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 29
کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

کفایت سرمایه در بانکداری اسلامی

نویسندگان: داوود منظور و مهدی یادی پور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.147.627.fa
برگشت به اصل مطلب