انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 29
نظریه مشارکت در سود و زیان، چالش ها و راهکارها

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

نظریه مشارکت در سود و زیان، چالش ها و راهکارها

نویسنده: حسن آقا نظری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.147.624.fa
برگشت به اصل مطلب