انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 28
ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد (با استفاده از داده های پانل بین استانی)

نویسندگان: اسماعیل ابونوری و افسانه قاسمی تازه آبادی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.146.621.fa
برگشت به اصل مطلب