انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 28
شاخص توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

شاخص توسعه انسان محور در جامعه مطلوب و آرمانی اسلام

نویسنده: محمد جمال خلیلیان اشکذری

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.146.618.fa.html
برگشت به اصل مطلب