انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 26
تاثیر اعتقاد به منع مصرف در مخارج مصرفی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

تاثیر اعتقاد به منع مصرف در مخارج مصرفی (مطالعه موردی شهر یزد)

نویسنده: میثم موسایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.144.603.fa
برگشت به اصل مطلب