انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 24
اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/21 | 

اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)

نویسندگان: سید عباس موسویان و سعید فراهانی فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.142.590.fa
برگشت به اصل مطلب