انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 21
مروری بر الگوی اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/20 | 

مروری بر الگوی اقتصاد اسلامی

مولف: منذر قحف

مترجم: سید حسین میرمعزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.139.580.fa.html
برگشت به اصل مطلب