انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

بررسی کارمزد تسهیلات مالی با عقود اسلامی

(مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی)

نویسنده: مهدی فدایی خوراسگانی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.573.fa
برگشت به اصل مطلب