انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 20
بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

بررسی فقهی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.138.570.fa
برگشت به اصل مطلب