انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 19
بررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

بررسی طرح منطقی کردن سود تسهیلات بانکی

نویسنده: محمد رضا یوسفی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.137.563.fa
برگشت به اصل مطلب