انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 19
ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

ارزیابی قراردادها و شیوه های اعطای تسهیلات در بانکداری بدون ربا

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.137.562.fa.html
برگشت به اصل مطلب