انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی

مولف: منذر قحف

مترجم: سید حسین میر معزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.560.fa
برگشت به اصل مطلب