انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
چالش های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

چالش های موجود نظام آموزش اقتصاد اسلامی

نویسنده: علی محمد احمدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.558.fa
برگشت به اصل مطلب