انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
تخمین تابع مخارج مذهبی (مخارج در راه خدا) مسلمانان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

تخمین تابع مخارج مذهبی (مخارج در راه خدا) مسلمانان

نویسنده: مرتضی عزتی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.557.fa
برگشت به اصل مطلب