انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

آثار برخی قواعد فقهی بر بازار کار

نویسنده: مجید رضایی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.136.556.fa
برگشت به اصل مطلب