انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 18
ربا در قرض های تولیدی و تجاری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/15 | 

ربا در قرض های تولیدی و تجاری

نویسنده: سید عباس موسویان

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.136.555.fa.html
برگشت به اصل مطلب