انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 17
الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/14 | 

الگوی ذخایر سپرده های بانکی در بانکداری اسلامی

نویسنده: سید حسین میرمعزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.135.548.fa
برگشت به اصل مطلب