انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 14
اسلام کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

منابع میراث اقتصادی اسلام

نویسنده: یاسر عبدالکریم الحورانی

ترجمه: مجید مرادی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.132.531.fa.html
برگشت به اصل مطلب