انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 14
اسلام کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

اسلام کردن علم اقتصاد: مفهوم و روش

تالیف: محمد انس الرزقا

ترجمه: منصور زراءنژاد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

برای دریافت نسخه انگلیسی اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find-1.132.530.fa.html
برگشت به اصل مطلب