انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 14
محدودیت ها و مسئولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

محدودیت ها و مسئولیت های دولت اسلامی در پولی کردن کسر بودجه

نویسنده: محمداسماعیل توسلی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.132.527.fa
برگشت به اصل مطلب