انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 12
نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی

نویسنده: احمد شوقی دنیا

ترجمه: خداداد جلالی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.130.514.fa
برگشت به اصل مطلب