انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 11
ابن خلدون پدر علم اقتصاد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

ابن خلدون پدر علم اقتصاد

نویسنده: جورج تاون

مترجم: دکتر حسن توانایان فرد

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.129.507.fa
برگشت به اصل مطلب