انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 11
قراردادهای مالی جدید در اسلام

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/10 | 

قراردادهای مالی جدید در اسلام

نویسنده: دکتر محمد جواد سلیمان پور

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.129.504.fa
برگشت به اصل مطلب