انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 10
معرفی بخش اقتصادی دائره المعارف لیدن هلند (اقتصاد در قرآن)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

معرفی بخش اقتصادی دائره المعارف لیدن هلند (اقتصاد در قرآن)

نویسندگان: سعید عبدالله و فضلی مهدی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.128.501.fa
برگشت به اصل مطلب