انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
امکان استمرار بانکداری اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

امکان استمرار بانکداری اسلامی

نویسنده: محمود.ا. الجمال

ترجمه: علی اصغر هادوی نیا

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.127.490.fa
برگشت به اصل مطلب