انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
قاعده نفی غرر در معاملات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

قاعده نفی غرر در معاملات

نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.127.489.fa
برگشت به اصل مطلب