انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
بورس بازی از دیدگاه فقه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

بورس بازی از دیدگاه فقه

نویسنده: سید حسین میر معزی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.127.487.fa
برگشت به اصل مطلب