انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران- شماره 9
مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/9 | 

مفروضات نظریه رفتار مصرف کننده در اقتصاد اسلامی

نویسنده: سیدرضا حسینی

برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی اقتصاد اسلامی ایران:
http://ieaoi.ir/find.php?item=1.127.486.fa
برگشت به اصل مطلب